Zapytaj nas! My możemy pomóc!

AWO Ostwestfalen-Lippe e.V. zapewnia ludziom ze środowisk migracyjnych (w tym osobom uchodźców) i członkom ich rodzin w kilku miejscach w OWL różne formy wsparcia. Pod parasolem profesjonalnych usług w zakresie migracji i integracji są zestawione oferty i usługi. Fachdienste zapewniają powyżej wymienionym osobom, oddanym wolontariuszom, urzędom, władzom, konsultacje, wsparcie, informacje i poradnictwo. We wszystkich kwestiach związanych z migracją są dostępne profesjonalne kontakty.

Dziękujemy bardzo! Pozdrowienia